.

.

.

.

.

.

.

Gladheidsbestrijding

Van 1 november tot en met 1 april staan onze winterploegen 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat om de strijd aan te gaan met ijzel en sneeuw.
Dat doen we door zout te strooien en sneeuw te ruimen bij bedrijfsterreinen en openbaren wegen.
Ook gladheidbestrijding behoort tot goed en veilig terreinbeheer. Denk u hierbij aan het strooien van zout tijdens de vorstperiode en eventueel het schuiven bij hevige sneeuwval.
Om u te ontzorgen bieden wij u de volgende diensten aan :

Zout strooien :
Het ijs- en sneeuwvrij houden van uw terrein is belangrijk. Een schoon terrein waarborgt niet alleen de continuiteit van uw activiteiten, maar ook de veiligheid van uw collega’s ,bezoekers , klanten en leveranciers. Door preventief zout te strooien kunnen wij uw terrein ijsvrij maken, dan wel behouden.
Door preventief te strooien wordt het ontdaan van gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk voorkomen.

Sneeuwschuiven:
Heeft het hard gesneeuwd ? Dan is preventief strooien soms niet voldoende. Bij hevige sneeuwval in korte tijd kan er tevens met sneeuwschuivers gewerkt worden.

HAK BV kan uw terrein, met behulp van een grote diversietijd aan materieel sneeuwvrij houden, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijfsactiviteiten.

We zijn 24 uur per dag , 7 dagen per week, 366 dagen per jaar bereikbaar voor u als klant. In overleg kunnen wij bijvoorbeeld ook uw terrein schuiven buiten uw openingstijden om. Op deze manier wordt u bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord.

Graag leggen wij u de verschillende mogelijkheden m.b.t. gladheidbestrijding uit.