.

.

.

.

.

.

.

HAK BV is specialist in de volgende disciplines:

Grondwerk
De uitvoering van grondwerken worden geheel volgens het Bouwstoffen-besluit uitgevoerd. Ons arbeidsterrein strekt zich uit van het uitgraven van een enkele aanbouw achter een woning tot een volledige bouwkuip voor complete nieuwbouwwijken. Ook het bouw- en woonrijp maken, grondverbeteringen en watergangen behoren tot onze activiteiten. Uiteraard nemen we hierbij de complete afvoer van grondstromen voor onze rekening. Ook het aanbrengen van (tijdelijke) damwanden kunnen we voor u verzorgen.

GPS
De afgelopen jaren heeft Hak B.V. geïnvesteerd in nieuwe technieken en materieel. Met de aanschaf van het 3D-GPS systeem is Hak B.V. in het bezit van deze geavanceerde techniek.
De combinatie van het 3D-GPS systeem, beeldscherm en computerunit in de cabine maken het mogelijk om op basis van het ontwerpmodel graafwerkzaamheden tot op de centimeter nauwkeurig uit te voeren en te monitoren vanaf kantoor.
Mede vanwege de inzet van onze landmeetkundige dienst met behulp van 3D-GPS en ons 3D-GPS materieel staat Hak B.V. gesteld om onze opdrachtgevers de komende jaren tot volle tevredenheid op efficiënte wijzen te bedienen.

Onze grondzuigwagens
Grondzuigen is een moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde “zuigwagen” de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder beschadigingen van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen. Grondzuigmachines kunnen worden ingezet in grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer, railbeheer, maar ook bij milieu, precisiewerk en werkzaamheden in de industrie. Deze techniek wordt met name toegepast op Zuigwagenlocaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar materiaal op risicovolle locaties verwijderd moet worden. Door het gebruik van een vrachtauto met zuiginstallatie wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt. Door het gebruik van een op afstand bestuurbaar mechanisme kan dit zeer precies en secuur worden uitgevoerd, waardoor er sneller en veiliger (voor mens en omgeving) gewerkt kan worden, zeker in risicogebieden.

Voor welke doelen geschikt ?
De zuigwagen is voor een zeer groot uiteenlopende doelen geschikt. Alles wat door een slang van 250 mm doorsnede past kan worden opgezogen. Ook voor het maken van (proef) sleuven en gaten en het vrij zuigen van boomwortels of kelders is deze methodiek uitermate geschikt.

Hoe werkt een grondzuigmachine ?
Het werkprincipe van de grondzuigtechniek is als volgt. Een ventilator zorgt voor een luchtstroom en een onderdruk. De zuigslang is hydraulisch en driedimensionaal beweegbaar. In de omgeving van de zuigmond wordt al het materiaal meegezogen door de luchtstroom. Alle materialen tot een grootte van 250mm zijn opzuigbaar. In de verzamelruimte zetten alle grote gronddeeltjes zich neer door het tot rust komen van de lucht en door draaiing. Via verschillende afscheidingskamers wordt de luchtstroom verder schoongemaakt en gedroogd. De gereinigde lucht wordt over een groot oppervlak via een geluidsisolatie-eenheid naar boven uitgestoten. Het opgezogen materiaal kan vervolgens gekiept en/of verwerkt worden.

Wegenbouw
We kunnen diverse wegenbouwwerkzaamheden voor u
uitvoeren, van aardebaan, fundering en het fijn profileren m.b.v. een laserbord tot het machinale bestraten met eigen materieel uitvoeren. Het in eigen beheer ontwerpen en uitvoeren van bedrijfsterreinen en woonwijken hebben wij de benodigde ervaring.

Bestratingen
Het aanleggen van elementverhardingen kan in eigen beheer uitgevoerd worden, zowel machinale bestratingen voor grote oppervlaktes alsmede het ambachtelijk vak handwerk.

Oeverwerken
Ook voor het aanbrengen van beschoeiingen,
damwanden en vlonders bent u bij ons aan het juiste adres! Bruggen en bodembeschermingen behoort ook tot onze knowhow. Ook het uitvoeren van waterbeheersingsprojecten met al het benodigde grondwerk kunnen we met eigen bezetting uitvoeren.

Riolering
Rioleringswerk wordt door ons uitgevoerd in alle soorten en maten. Zowel de riolering bij een woonhuis als complete rioleringsrenovaties voor bijvoorbeeld gemeentes behoren tot onze activiteiten.
Uiteraard inclusief de benodigde putten, kolken en afscheidingsinstallaties.

Sloopwerken
Sloopwerk, zowel van losse schuren als het slopen van industriële projecten. Eventueel benodigde asbestsaneringen zijn voor ons geen probleem<.

Transport
Het vervoeren van materieel met eigen BE combinaties of met een dieplader tot 25 ton. Voor het uitvoeren van grondtransporten hebben we trekkers of kiepauto''s in onze vloot. Ook zijn we uitgerust met een wissellaadbaksysteem met een grote diversiteit van containerbakken geschikt om in te zetten in saneringswerkzaamheden.

Onderhoud en reparatie Voor onderhoud en reparatie aan personenwagens, vrachtwagens, opleggers, groot- en klein materieel kunt u ook bij ons terecht.

APK voor personen- en vrachtwagens Ook kunt u bij ons terecht voor uw APK voor personen- en vrachtwagens en opleggers.