.

.

.

.

.

.

.

Ontwerp, Maatvoering en 3D machinebesturing
Design en construct is het nieuwe werken voor onze branche. Het is enorm belangrijk voor een bedrijf om daar nu in te stappen, want we staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Het komt er op neer dat de opdrachtgever een functionele beschrijving geeft van de wens die ze hebben, met daaraan gekoppeld een aantal randvoorwaarden. Als aannemer neem je dan een aantal rollen van de opdrachtgever over, je moet ontwerpen, de constructie berekenen, uittekenen, eventueel gebruikskosten in kaart brengen en kijken naar milieutechnische aspecten. Dit is allemaal van belang voor je EMVI-score. Bij design en construct gaat het om ook om de lange termijn en de onderhoudskosten van het te ontwikkelen object soms ook gecombineerd met een onderhoudsperiode van enkele jaren. De aanneemsom is niet meer alleen doorslaggevend, want deze wordt verminderd of vermeerderd met de EMVI-score. Doe je dat goed en leidt een hogere investering nu en tot lagere kosten in het vervolgtraject, dan krijg je toch de opdracht. Je hebt tenslotte de Economisch Meest Voordelige Inschrijving gedaan.
Het vraagt veel kennis van een organisatie, daarom beschikken we over de juiste mensen om hier mee om te gaan. Wij zetten vol in op deze ontwikkeling, want iedereen is overtuigd dat dit de toekomst is. Dit betekent ook dat je in de uitvoering een andere verhouding krijgt tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Tevens kunnen we hierdoor onze kwaliteit naar een nog hoger niveau tillen.
Wanneer de werkzaamheden uitgebreider zijn dan enkel op hoogte maken, is 3D machinebesturing de oplossing. Denk daarbij aan wegontwerpen, rotondes, dijken, etc. De tekeningen worden op drie dimensionale ingetekend en ingevoerd in de besturingscomputer van de desbetreffende machines. Deze besturingscomputer berekent voortdurend de locatie van de bak of het blad en vergelijkt dit met de tekening. Het verschil wordt weergegeven aan de machinist via de besturingscomputer. Hiermee wordt de machinist digitaal aangestuurd op hoogte, breedte en diepte.
Tegenwoordig wordt waar mogelijk machinebesturing ingezet om de projectkosten te beperken en de tijdswinst te optimaliseren.