.

.

.

.

.

.

.

Bouw en Woonrijp maken

HAK B.V. biedt een totaalpakket voor het bouwrijp tot woonrijp maken van grond.

Een gedegen ondergrond voordat de bouwwerkzaamheden beginnen: eventueel herschikken van de grondstructuur, uitzetten geplande werkzaamheden, funderingen en bouwwegen aanleggen,

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor uw project, voordat de eerste paal de grond ingaat.

bouw en woonrijp maken2bouw en woonrijp maken3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En voordat de nieuwe bewoners voet in hun nieuwe onderkomen zetten, regelen wij voor u  de gehele infrastructuur:

geplaveide trottoirs
geasfalteerde wegenrioleringsstelsels
aansluitingen van het rioolnet
aanleg van begroeiing